Thursday, May 7, 2009

APA ITU JPAM???

DEFINISI JPAM MENGIKUT AKTA

“Pertahanan Awam” meliputi apa-apa langkah yang tidak terjumlah kombat sebenar bagi mengadakan pertahanan terhadap apa-apa bentuk serangan permusuhan daripada keseluruhan atau sebahagian dari akibatnya, sama ada langkah itu diambil sebelum masa, semasa atau selepas masa serangan itu.

VISI JPAM

Kearah mengujudkan masyarakat yang proaktif dan responsif terhadap bencana yang mangancam nyawa dan harta benda

MISI JPAM

Untuk memastikan keselamatan orang awam dan harta benda terus terpelihara sekiranya berlaku bencana dan ancaman peperangan


MOTO JPAM

SEDIA-PANTAS- BERINTEGRITI


OBJEKTIF JPAM


1.Mengurangkan risiko akibat bencana:-- latihan kepada orang awam- sistem amaran bencana- pusat-pusat perlindungan

2. Respond kepada bencana- menubuhkan pasukan-pasukan (first responder)- perhidmatan kecemasanpemulihan


FUNGSI JPAM

1.Mengubal dan melaksanakan dasar-dasar pertahanan awam selaras dengan kehendak semasa

2.Mengurus angkatan pertahanan awam yang terlatih, cekap dan berdisplin

3.Menyelamat mangsa dan harta benda semasa bencana

4.Melaksanakan khidmat kecemasan yang cekap , berkesan dan mesra rakyat melalui talian 999 di seluruh negara

5.Mendidik dan melatih orang awam dengan ilmu pengetahuan pertahanan awam

6.Merancang , melaksana dan memantau aktiviti khidmat sokongan untuk memantapkan perkhidmatan organisasi

7.Menjalinkan hubungan dan kerjasama dalaman dan antarabangsa dalam konteks pertahanan awam